Nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu thông minh kết nối wifi điều khiển bằng app điện thoại - Tráng nano gốm đảm bảo an toàn thực phẩm và chống dính hiệu quả - Ứng dụng sóng ánh sáng halogen và lưu thông nhiệt 360° - Dung tích 6 lít, bảng điều khiển cảm ứng, cửa sổ kính an toàn nhìn xuyên thấu
2190000 đ 2990000 đ
Nồi chiên không dầu phủ nano gốm đảm bảo an toàn thực phẩm và chống dính hiệu quả - Ứng dụng sóng ánh sáng halogen và lưu thông nhiệt 360° - Dung tích 5,5 lít, điều khiển cảm ứng, cửa sổ kính an toàn nhìn xuyên thấu
1990000 đ 2490000 đ
- Nồi chiên không dầu thông minh kết nối wifi điều khiển bằng app điện thoại - Tráng nano gốm đảm bảo an toàn thực phẩm và chống dính hiệu quả - Ứng dụng sóng ánh sáng halogen và lưu thông nhiệt 360° - Dung tích 4,5 lít, bảng điều khiển cảm ứng, cửa sổ kính an toàn nhìn xuyên thấu
Giá liên hệ