Robot hút bụi Kyvol

Robot hút bụi thông minh công nghệ Laser - Tự động xả rác, lau và hút bụi đồng thời - Công suất hút cực mạnh 3000Pa - Làm việc liên tục 240 phút, làm sạch 300 m2 với một lần sạc - Ghi nhớ 5 bản đồ làm việc
Giá liên hệ
Robot hút bụi thông minh công nghệ Gyroptic™ - Hút bụi và lau sàn đồng thời - Công suất hút cực mạnh 2200Pa - Làm việc liên tục 150 phút, làm sạch 200 m2 với một lần sạc - Lập bản đồ làm việc thời gian thực
5190000 đ 6590000 đ
Robot hút bụi thông minh công nghệ Gyroptic™ - Công suất hút cực mạnh 2200Pa - Làm việc liên tục 150 phút, làm sạch tới 200 m2 với một lần sạc - Lập bản đồ làm việc thời gian thực
3990000 đ 4990000 đ
Robot hút bụi thông minh hàng đầu dòng Entry level - Công suất hút mạnh tới 2000Pa - Làm việc liên tục 150 phút, làm sạch tới 100 m2 với một lần sạc - Hoạt động bền bỉ hiệu quả và thực dụng
3490000 đ 3990000 đ
Robot hút bụi thông minh công nghệ Gyroptic™ - Hút bụi và lau sàn đồng thời - Công suất hút cực mạnh 3000Pa - Làm việc liên tục 150 phút, làm sạch 200 m2 với một lần sạc - Lập bản đồ làm việc thời gian thực
5190000 đ 7190000 đ
Robot hút bụi thông minh hàng đầu dòng Entry level - Công suất hút mạnh tới 1800Pa - Làm việc liên tục 120 phút, làm sạch tới 120-150m2 với một lần sạc - Hoạt động bền bỉ hiệu quả và thực dụng
3190000 đ 4290000 đ